Jun 20

Anunț selecție studenți pentru BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE

BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE

prin programul LLP/ERASMUS +, pentru studenţii Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative

 

        Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova anunţă selecţia pentru stagii de studiu şi plasament la universitatea parteneră prin programul LLP/ ERASMUS + Universitatea din Oradea, România, pentru anul universitar 2018-2019. Aceasta va avea loc în data de 15.06.2018, de la orele 11:30 în sala 108, bl. VI.

Condiţii de eligibilitate:

  • Student/masterand la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative;
  • Media ultimului semestru de studii să fie minim 8.00;
  • Studentul / masterandul să nu mai fi beneficiat de alt stagiu de plasament prin programul Erasmus;
  • Să fie integralist;
  • Să cunoască limba ţării de destinaţie sau limba engleză la nivel avansat.

Studenţii/masteranzii vor prezenta un dosar cuprinzând următoarele documente, până în 14.06.2018, ora 11.30:

  • CV editat în limba engleză sau în limba ţării de destinaţie (format european cu fotografie);
  • O scrisoare de intenţie în limba engleză sau în limba ţării de destinaţie;
  • Adeverinţă doveditoare a statutului de integralist (se obţine de la secretariat);
  • Copie a actului de identitate;

Pentru informaţii suplimentare trebuie să va adresaţi la Departamentul Științe Politice și Administrative, către coordonatorul departamental dr., lector univ., Natalia Putină.

După afişarea rezultatelor selecţiei din 21.05.2018, în termen de 24 de ore, eventualele contestaţii trebuie să fie depuse în biroul , coordonatorului departamental.