Aug 22

Depunerea cererilor pentru cămin

Studenții înmatriculați la anul I vor depune o cerere de solicitare a căminului până în data de 25 august 2018. În cerere va fi indicată media academică a studentului. După caz, cererea va fi însoţită de certificatul care confirmă starea familială a studentului.
Cererile pot fi depuse și pe e-mail, la adresa: frispausm@gmail.com