Apr 12

“Cooperarea în cadrul politicii de vecinătate a UE: instrumente, soluții și oportunități pentru Republica Moldova”

Astăzi, 12 aprilie 2019, în incinta Centrului de Studii Europene a Departamentului Relaţii Internaţionale, FRIŞPA s-a desfăşurat masa rotundă cu genericul “Cooperarea în cadrul politicii de vecinătate a UE: instrumente, soluții și oportunități pentru Republica Moldova”.
Evenimentul este desfăşurat în cadrul proiectului ENACTED – European Union and its Neighbourhood; Network for Enhancing EU’s Actorness in the Eastern Borderlands, co-finanțat de către Uniunea Europeană.
Masa rotundă a fost moderată de către Vasilescu Grigore, dr. hab., prof.univ., Director al Centrului de Studii Europene, Coordonator local al proiectului ENACTED şi Morari Cristina, dr., lector, prodecan FRIŞPA, asistent de proiect.
Agenda evenimentului a fost reprezentativă: având în calitate de speakeri pe: dl. Solcan Alexandru, dr. conf. univ., Decan FRIŞPA, dna Ejov Cristina, dr. conf.univ., Şef Departament Relaţii Internaţionale, dl Gintautas Baranauskas, Delegaţia UE în Repulica Moldova, dna Cujbă Daniela, Şef Departament Integrare Europeană MAEIE, dna Branişte Stela, Şef Direcţie Relaţii Internaţionale, Ministerul de Justiţie, dl Petru Ţurcanu, Şef Direcţie Cooperare Internaţională, MAI, dl Kozachuk Oleh, dr, Universitatea Yurii Fedkovych Chernivtsi, Ucraina, dna Ţigănaşu Ramona, dr., Centrul de Studii Europene, Iaşi, România, dna Rodica Crudu, dr. conf., Asociaţia pentru Studii Etnice şi Regionale, RM, dna Kraijdan Arina, Rector Universitatea Perspectiva INT.
Masa rotundă a întrunit cadre didactice, doctoranzi, masteranzi şi studenţii FRIŞPA printre care menţionăm pe Putină Natalia, dr, prodecan FRIŞPA, Stercul Natalia, dr. FRIŞPA, expert APE, Colaţchi Angela, dr. conf. univ., Bevziuc Victoria, dr. etc., Roman Alexandru, dr. ha., prof. Univ., Căldare Gheorghe, dr. conf. univ., Slobodaniuc Alina,lector, Stejaru Selena, lector, Solomonenco Alexandru, student, Rusu Daniela, studentă etc.
Subiectele puse în discuţie au fost dedicate diverselor aspecte a cooperării în cadrul politicii de vecinătate a UE şi Parteneriatul Estic, viziunea structurilor de stat, a societăţii civile şi sferei academica cu privire la rezultatele şi provocările politiici în acest domeniu, analiza eficienţei mecanismelor şi instrumentelor vecinătăţii europene, rezilienţă, experienţa ţărilor vecine etc.
///
Today on 12 April 2019 within Centre of European Studies (CES) of International Relations Department of Faculty of International Relations, Political and Administrative Sciences (FIRPAS) took place the round table on “Cooperation within EU Neighborhood Policy: Instruments, Solutions and Opportunities for the Republic of Moldova”. The event is organized within the ENACTED project – European Union and its Neighbourhood; Network for Enhancing EU’s Actorness in the Eastern Borderlands, co-funded by the European Union.
The event was moderated by GrigoreVasilescu, Prof., Director of CES, local ENACTED Project Coordinator and Cristina Morari, PhD, Vice Dean, Project assistant.
The Agenda of the event was very representative due to its speakers: Mrs. Alexandru Solcan, PhD,Dean of FIRPAS, MSU, Mrs. Cristina Ejov, PhD, Head of International Relations Department, FIRPAS, MSU, Mr. Gintautas Baranauskas, Deputy Head of Operations Section of the European Union Delegation to Moldova, Mrs. Daniela Cujbă, Head of European Integration Department, Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova, Mrs. Stela Braniște, Head of International Relations Department, Ministry of Justice, Mr. Petru Țurcan, Head of International Cooperation Department, Ministry of Internal Affairs, Mrs. Ramona Țiganaș, PhD, European Studies Centre, Iasi, Romania, Mr. Oleh Kozachuk, PhD, Department of International Relations, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine, Mrs. Rodica Crudu, PhD, Association for Ethnic and Regional Studies, Republic of Moldova, Mrs. Arina Kraijdan, PhD, Rector of Perspectiva-INT University, etc.
The round table gathered professors, PhD and MA students and students as: Natalia Putină, PhD, FIRPAS, Natalia Stercul, PhD FIRPAS, expert, Foreign Policy Association, Angela Colatchi, PhD, FIRPAS, Victoria Bevziuc, PhD, FIRPAS, Roman Alexandru, Prof., Caldare Gheorghe, PhD, Slobodaniuc Alina, lecturer, Stejaru Selena, lecturer, Solomonenco Alexandru, student, Rusu Daniela, student etc.
Subjects on agenda were very important as: EU Relations with Eastern Partnership; The Efficiency of the Neighbouring Instruments and Ways of Improvement of Their Role; Resilience; The Experience of Romania and Ukraine in Implementing European Neighborhood Policy Instruments etc.

Puteti accesa pagina de facebook aici