Biroul FRIȘPA a decis că susținerea prealabilă a tezelor de
masterat se va organiza de la distanță. Responsabili de admiterea
studentului la etapa finală de susținere a tezelor de licență vor fi
conducătorii științifici. Prin urmare:
1. Masteranzii sunt obligați să transmită draftul tezei de master
conducătorului științific (care trebuie să constituie cel puțin 70
% din volumul și structura finală a lucrării) până la data de 15
aprilie 2020.
2. Conducătorul științific va analiza și evalua gradul de elaborare a
lucrării, va oferi feed-back, recomandări/obiecții studențului și
avizul final prin calificativul admis sau respins
3. Va introduce calificativul admis sau respins în borderoul
electronic, în care va include întreaga listă a studenților pe care îi
coordonează și îl va transmite către departament.
4. Departamentele vor integra toate listele în borderouri finale pe
programe de studii și le vor transmite prodecanului responsabil.
Decanatul FRIȘPA