Prezentare

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative ocupa un loc deosebit în cadrul Universitatii de Stat din Moldova. Ea este principala institutie de învatamînt superior de profil politologic din Republica Moldova. Formarea profesională la facultăţii vizează pregătirea unor elite în sfera guvernării, în politică şi administraţie, în domeniul managementului public, precum şi în cel privat.

Oferta educaţională a facultăţii este întregită de asemenea cu programe de studii aprofundate în limbi străine. În cadrul facultăţii activează peste 100 cadre didactice şi ştiinţifice, dintre care 1 academician, 1 membru corespondent al AŞM, 7 doctori habilitaţi şi profesori universitari şi 35 doctori în ştiinţă.

Arhitectura studiilor la facultate este axată pe două cicluri, expresie a promovării dimensiunii europene în învăţămîntul superior. În prezent la facultate îşi fac studiile circa 1300 de studenţi. Astăzi mulţi dintre absolvenţii facultăţii sunt voci distincte în structurile statului şi societăţii civile. În această privinţă pot fi reţinute evoluţii proofesionale şi cariere publice extrem de interesante: diplomaţi, deputaţi, lideri de partide, consilieri parlamentari şi guvernamentali, oameni de afaceri, analişti politici, etc.

Misiunea

Misiunea

Misiunea Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative este să realizeze procesul educaţional şi de cercetare conform exigenţelor de calitate în vederea formării specialiştilor capabili să răspundă cât mai adecvat tendinţelor dezvoltării contemporane a societăţii noastre.

Specialități

Relații Internaționale50%
Administrație Publică30%
Politologie20%