Studii de Masterat

Programe de master la Specialitățile :

Promovare Master Relații Internaționale RO ENG

Promovare Master Administrație Publică

Termenele de organizare și desfășurare admiterii 2017 

 • Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 24 iulie – 31 iulie
 • Anunţarea rezultatelor intermediare:  1 august
 • Depunerea actelor în original: 2 august – 4 august
 • Anunţarea rezultatelor finale:  5 august

Programul de lucru a Comisiei de Admitere

Luni – Vineri: 0900-1700

Pauza de masa 1300-1400

Sâmbăta: 0900-1400

Blocul Central, str. Al.Mateevici 60

+373(22)240 074

Acte necesare la admitere

Înscrierea la concursul de admitere se face în baza cererii, la care se vor anexa următoarele documente:

 • diploma de licenţă sau actul echivalent de studii şi anexa/suplimentul în original;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia certificatului de naştere;
 • certificatul medical-tip (nr.086-e), eliberat în anul admiterii;
 • 6 fotografii, 3×4 cm;
 • extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 • copia de pe certificatul de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor-membre ale C.S.I. sau ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul) şi livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

*Taxa pentru serviciile de perfectare a documentelor pentru participare la concursul de admitere 50 lei

Plan de Admitere

 • Plan admitere Licenţă (studii la zi)
 • Plan admitere Licenţă (studii la frecvenţă redusă)

Dinamica Depunerilor Actelor

 • Vizualizează dinamica depunerilor actelor Vezi Aici

Rezultate

 • Licența Frecventa Redusa ( Buget ) Vezi aici

Diploma de Masterat

Masterat cu fregvență

XXX MDLpe an
 • Ani de studii — 2 ani
 • Credite de studii — 120
 • Practică de stagiu— Da
 • Cămin — Da

Masterat fără fregvență

XXX MDLpe an
 • Ani de studii — 1,5 ani
 • Credite de studii — 90
 • Practică de stagiu— Da