Departamentul Relații Internaționale

Misiunea noastră constă în pregătirea celor mai buni negociatori și diplomați!

Activitatea Departamentului Relații Internaționale

Istoria Departamentului Relatii Internationale

Departamentul Relaţii Internaţionale a fost format în baza catedrelor Relaţii Internaţionale  și Limbi Moderne Aplicate în  anul 2014. Catedra Relaţii Internaţionale a fost înfiinţată la 5 septembrie 1995, conform ordinului rectorului USM. Acest fapt s-a datorat conştientizării importanţei crescînde a necesităţii pregătirii cadrelor în domeniul Relaţiilor Internaţionale în contextul stabilirii şi dezvoltării relaţiilor de colaborare pe multiple domeii cu ţările lumii. Către anul 1995 tînarul stat independent Republica Moldova era recunoscut de 130 de ţări ale lumii. Cu aproape 100 din ele au fost stabilit relaţii diplomatice. În acelaşi an în Moldova erau acreditaţi 42 ambasadori cu reşedinţa la Chişinău, Bucureşti şi Moscova şi deschise 14 ambasade. Pentru anii următori se preconiza deschiderea ambasadelor în circa 30 de ţări de pe diferite continente şi se prevedea a avea ambasadori acreditaţi în 60-70 de state. În aceste condiţii, înfiinţarea unei catedre specializate pentru pregătirea specialiştilor în domeniul Relaţiilor Internaţionale a devenit o necesitate stringentă. În anul 2000 Catedra RI a lansat prima promoţie de specialişti în domeniu. În perioada anilor 2000 – 2006 la specialitatea Relaţii Internaţionale au fost pregătiţi 1078 specialişti. În anul 2000 specialitatea RI a fost acreditată, iar în 2006 a fost reevaluată. În 2003 în cadrul catedrei a fost deschis programul de Masterat, iar în 2005 – programul de Docrorat. În anul de studii 2001/2002 la catedră are loc implementarea Sistemului de Credite Academice, iar începînd cu anul 2005 are loc ajustarea sistemului de învăţămînt la criteriile Procesului de la Bologna. De la înfiinţare şi pînă în prezent, Caredra RI a avut cîţiva şefi de catedră: conf. univ. dr. în Istorie Valentin Beniuc (1995 – 2000); conf. univ., dr. în Istorie Dumitru Strah (2000 – 2002); şef catedră interimar, prof. univ., dr. habilitat în Ştiinţe Politice Ala Roşca (2003 – 2005); prof. univ., dr. habilitat în Ştiinţe Politice Valentina Teosa (2002 – 2017); Dr. conf. univ. Cristina Ejov (2017 – prezent ).

Direcții de cercetare

– Istoria,  teoria și metodologia relațiilor internaționale și a politicii externe

Republica Moldova în procesul de europenizare şi integrare europeană: abordări teoretice, metodologice şi aplicative;

– Studii de pace şi soluţionarea conflictelor;

– Analiza proceselor globale;

–  Istoria ți teoria diplomației; Serviciul diplomatic: teorie şi practică.

Membrii Departamentului RI – anul de studii 2017 – 2018

In prezent, în cadrul catedrei activează: 5 doctori habilitaţi, profesori universitari ; 7 doctori-conferenţiari universitari; 2 doctor, lector superior; 18 lectori universitari, magiştrii. Printre profesorii de la catedră  1 deţine Gradul de Ambasador şi 1 – de consilier diplomatic. Majoritatea  persoanelor au experienţă de  activitate în cadrul diferitor proiecte internaţionale;  în prezent o bună parte de profesori  activează în cadrul organizaţiilor nonguvernamentale:  Centrul Programelor de Contribuţie Civică;    Centrul Moldo-Austriac “Iniţiative de pace, schimbări democratice şi soluţionarea conflictelor”, Centrul de informare şi documentare NATO în Moldova, Centrul Pro Marshall din Moldova,   etc.

Echipa Cadre Didactice

EJOV Cristina, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar/ PhD in Political Sciences, Associate Professor.

Șef departament/ Head of Department

e-mail: cristinaejova@gmail.com

Mai Multe/More

TEOSA Valentina, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar/ Habilitated Doctor, University Professor

e-mail:vteosa@yahoo.com

Mai Multe/More

VASILESCU Grigore, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar./ Habilitated doctor in Philosophy, University professor.

Mai Multe/More

ROMAN Alexandru, doctor habilitat în istorie, profesor universitar./ Habilitated Doctor in History, University professor.

e-mail:profaroman@gmail.com

Mai Multe/More

CĂLDARE Gheorghe, doctor în istorie, conferenţiar universitar./ Phd in History, associate professor.

e-mail: victorios@mail.ru

Mai Multe/More

CEBOTARI Svetlana, Doctor Habilitat în ştiinţe politice, Profesor universitar/Habilitated Doctor in Political Sciences, University Professor.

e-mail: svetlana.cebotari@mail.ru

Mai Multe/More

ROTARU Veronica, lector superior, doctor în științe politice./ Phd in Political Sciences, lecturer

e-mail:veronicafrunza@yandex.ru

Mai Multe/ More

MORARI Cristina, Doctor în Științe Politice, lector universitar. Prodecan FRIȘPA/ Phd in Political Sciences, lecturer. Vice-Dean FRIȘPA.

e-mail:morari.kristina@gmail.com

Mai Multe/More

ILAȘCIUC Andrei, doctorand, magistru în relaţii internaţionale, lector universitar/Phd student, Master Degree in International Relations, lecturer

 e-mail: andrei_ilasciuc@yahoo.com

Mai Multe/More

 

VARDANEAN Ernest, doctorand, magistru în relaţii internaţionale, lector universitar./ Phd Student, Master degree in International Relations, Lecturer

e-mail: ernest.vardanean@gmail.com

Mai Multe/More

 

NICOLAESCU Irina, doctorandă, magistru în științe politice, lector universitar.

Phd student, Master Degree in Political Sciences, Lecturer

e-mail: nicolaescu_irina@yahoo.com

Mail Multe/More

 

BUSUNCIAN Tatiana, doctor în politologie, lector superior, director al Centrului Pro Marshall din Republica Moldova/ Phd in Political Sciences, Director of Pro Marshall Center in Moldova.

e-mail: busuncian@gmail.com

Mai Multe/More

 

CREȘNIOV Alexei, doctorand, magistru în științe politice, lector universitar

Phd student, Master Degree in Political Sciences, Lecturer

e-mail: cresniov@gmail.com

Mai Multe/More

MOȚPAN Carolina, doctorandă, magistru în relaţii internaţionale, lector universitar./ Phd Student, Master Degree in International Relations.

Mai Multe/More

 

GUȚU Ion, magistru în filologie germanică, lector universitar.

Master Degree in Germanic Philology, Lecturer

e-mail: gutsuion@mail.ru

Mai Multe/More

 

COTILEVICI Violeta, doctorandă, magistru în filologie romanică, lector universitar./ Phd student, Master Degree in Romanic Philology, Lecturer.

e-mail: violetterosca@yahoo.fr

Mai Multe/More

STERPUL Vladimir, Doctorant,Lector univesitar./ PhD student, MA in Applied Linguistics, FP7 researcher

e-mail: Vladimir.sterpu@gmail.com

Mai Multe/More

CONACU Vasile doctorand, magistru în relaţii internaţionale, lector universitar.

Phd Student, Master Degree in International Relations, Lecturer.

e-mail: conacu_vasile@yahoo.com

Mai Multe/More

BOLIEV Veaceslav, magistru în filologie engleză, lector universitar./MA in English Philology, Lecturer.

e-mail: bolievveaceslav@gmail.com

Mai Multe/More

JUC Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, Vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei./ Habilitated Doctor in Political Sciences, Univesity Professor, Vice-Director Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

COTLĂU MARIA, doctor în filologie, conferenţiar universitar.

Phd in Philology , associate professor

e-mail:catedrari@yahoo.com

Mai Multe/More

EJOV Alexandr, doctor în științe politice, lector superior./

PhD Political Sciences, Senior Lecturer.

e-mail: alexandrejov80@gmail.com

Mai Multe/More

STERCUL Natalia, doctor în politilogie, conferenţiar universitar.

/Ph’D Candidate of Political sciences, Assosiate Professor.

Mai Multe/More

STEJARU Selena, doctorandă, magistru în Studii Europene, lector universitar.

/PhD student, MA of European Studies, Lecturer.

Mai Multe/More

SLOBODANIUC  Alina,Doctorantă, Magistru în Filologie Franceză PhD student, MA in French Philology, Lecturer.

e-mail: alina_smatoc@yahoo.com

Mai Multe/More

Profesori de vizită / Visting professors

Horea BALOMIRI

Lector al Agenţiei Austriace pentru Cooperare Internaţională în Educaţie şi Cercetare în Republica Moldova.

Experienţă: Universitaea din Viena, Austria; Universitatea Babeş-Bolyai, România, Departamentul Limbi Germanice şi Comunicare Internaţională, USM.

Domenii de interes: gândirea politică, teoria politică, civilizaţia popoarelor germanice, limba și literatura germană

Baza angajării: Mobilitate academică în cadrul  programului de predare  al

Centrului pentru cooperare și mobilitate internațională

Amandine SABOURIN

Doctor, cercetător, Franţa

E-mail: amandine.sabourin@gmail.com

Experienţă: Consultant UNICEF Moldova; Ambasada Republicii Franceze în Republica Moldova; Universitatea Antilles et de la Guyane, Pointe-à-Pitre, Franţa

Domenii de interes: relaţii internaţionale, diplomaţie, procese integraționiste

Baza angajării: consultant științific internațional

Helena RYTÖVUORI-APUNEN

Doctor, cercetător la  Tampere Peace Research Institute (TAPRI), Universitatea Tampere, Finlanda.

E-mail: helena.rytovuori-apunen@staff.uta.fi

Experiență: Universitatea Tampere, Finlanda, Institutul Tampere pentru Studii de Pace, Academia de Științe, Finlanda

Péter Pál KRUZSLICZ

Doctor în Drept, Profesor universitar la Facultatea de Drept și Stiințe Politice, Universitatea Szeged din Ungaria, orașul Szeged;  Director al Centrului Universitar Francofon din cadrul universității, șef al Direcției de Relații Internaționale al Universității din Szeged.

E-mail: kruzslicz@irsi.u-szeged.hu

Experienţă: Universitatea Szeged din Ungaria; ordinul  Palmes académiques, disticție decernată sub decretul prim-ministrului Republicii Franceze pentru promovarea limbii și culturii franceze; premiant în cadrul concursului internațional de Pledoarie în Drept al Uniunii Europene;

Domenii de interes: drept internațional, drept comunitar, drepturile omului, integrare europeană, limba și cultura franceză.

Baza angajării: Mobilitate academică în cadrul  proiectului AUF ’’Soutien aux  formations francophones’’

Martha KUCHAR

Doctor, Universitatea Cornell, SUA ;  Fulbright Scholar la Departamentul Relaţii Internaţionale, Centrul de Studii Americanistice, USM

E-mail: kuchar@roanoke.edu

Experienţă: Universitatea Cornell, SUA; Universitatea de Stat din New York;

Domenii de interes: limba şi literatură engleză

Baza angajării: Mobilitate academică – programul Fulbright            Visiting Scholar

 

Stacy J KOSKO,

Doctor, profesor în cadrul Universității din Maryland, SUA

E-mail:. sjkosko@umd.edu

Experienţă:   Universitatea din GEORGETOWN, Washington, DC; Universitatea din Syracuse, Syracuse, New York.

Domenii de interes: drepturile omului, multiculturalismul, prevenirea conflictelor.

Baza angajării: Mobilitate academică în cadrul  programului de

Nagy Miklós,

Doctor în Istorie, Conferențiar universitar la Departamentul de Știițe Sociale Aplicate, Universitatea Szeged din Ungaria, orașul Szeged.

E-mail: nagym@jgypk.u-szeged.hu

Experienţă: Département de Français de l’École Supérieure de Pédagogie de l’Université de Szeged, Musée Móra Ferenc de Szeged

Domenii de interes: istoria contemporană, științe politice, studii europene

Baza angajării: Mobilitate academică în cadrul  proiectului AUF ’’Soutien aux  formations francophones’’

Mişcoiu Sergiu,

Doctor în istorie, Conferențiar universitar în cadrul Facultății de Studii Europene, Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj – Napoca, România.

E-mail: miscoiu@yahoo.com

Experienţă: Laboratoire Espaces Ethiques et Politiques, Université Paris-Est (France), ATER (attaché temporaire d’enseignement et de recherche),

Domenii de interes: studii europene. științe politice, teroa relațiilor internaționale

Baza angajării: Mobilitate academică în cadrul  proiectului AUF ’’Soutien aux  formations francophones’’

Vincent Henry, expert internațional în cooperare educațională, Agenția de expertiză din Franța.

Profesor la Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj)Doctor în științe politice.Moldova și Europa, Politici lingvistice

Experiență:

  • Lector la facultatea de Litere și Facultatea de Studii Europene Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj, România)
  • Lector la Universitatea Saint Cyrille et Methde de Veliko-Tarnova (Bulgaria)
  • Responsabil de cooperare educațională și universitară. Institutul Francez din România, direcția regională Cluj.

Domenii de interes: cooperare educațională, istoria și civilizația franceză

Baza angajării: Mobilitate academică in cadrul proiectului AUF “ Soutien aux formations francophones ”.

 

 

Ce spun studentii ?

Diverse Informații
Diverse Informații
Diverse Informații