Departamentul Relații Internaționale

misiunea noastră constă în pregătirea celor mai buni negociatori și diplomați!

ISTORIA DEPARTAMENTULUI Relatii Internationale

Departamentul Relaţii Internaţionale a fost format în baza catedrelor Relaţii Internaţionale  și Limbi Moderne Aplicate în  anul 2014. Catedra Relaţii Internaţionale a fost înfiinţată la 5 septembrie 1995, conform ordinului rectorului USM. Acest fapt s-a datorat conştientizării importanţei crescînde a necesităţii pregătirii cadrelor în domeniul Relaţiilor Internaţionale în contextul stabilirii şi dezvoltării relaţiilor de colaborare pe multiple domeii cu ţările lumii. Către anul 1995 tînarul stat independent Republica Moldova era recunoscut de 130 de ţări ale lumii. Cu aproape 100 din ele au fost stabilit relaţii diplomatice. În acelaşi an în Moldova erau acreditaţi 42 ambasadori cu reşedinţa la Chişinău, Bucureşti şi Moscova şi deschise 14 ambasade. Pentru anii următori se preconiza deschiderea ambasadelor în circa 30 de ţări de pe diferite continente şi se prevedea a avea ambasadori acreditaţi în 60-70 de state. În aceste condiţii, înfiinţarea unei catedre specializate pentru pregătirea specialiştilor în domeniul Relaţiilor Internaţionale a devenit o necesitate stringentă. În anul 2000 Catedra RI a lansat prima promoţie de specialişti în domeniu. În perioada anilor 2000 – 2006 la specialitatea Relaţii Internaţionale au fost pregătiţi 1078 specialişti. În anul 2000 specialitatea RI a fost acreditată, iar în 2006 a fost reevaluată. În 2003 în cadrul catedrei a fost deschis programul de Masterat, iar în 2005 – programul de Docrorat. În anul de studii 2001/2002 la catedră are loc implementarea Sistemului de Credite Academice, iar începînd cu anul 2005 are loc ajustarea sistemului de învăţămînt la criteriile Procesului de la Bologna. De la înfiinţare şi pînă în prezent, Caredra RI a avut cîţiva şefi de catedră: conf. univ. dr. în Istorie Valentin Beniuc (1995 – 2000); conf. univ., dr. în Istorie Dumitru Strah (2000 – 2002); şef catedră interimar, prof. univ., dr. habilitat în Ştiinţe Politice Ala Roşca (2003 – 2005); prof. univ., dr. habilitat în Ştiinţe Politice Valentina Teosa (2002 – 2017); Dr. conf. univ. Cristina Ejov (2017 – prezent ).

Planuri de Studiu

Membrii Departamentului RI – anul de studii 2016 – 2017

In prezent, în cadrul catedrei activează: 5 doctori habilitaţi, profesori universitari ; 7 doctori-conferenţiari universitari; 2 doctor, lector superior; 18 lectori universitari, magiştrii. Printre profesorii de la catedră  1 deţine Gradul de Ambasador şi 1 – de consilier diplomatic. Majoritatea  persoanelor au experienţă de  activitate în cadrul diferitor proiecte internaţionale;  în prezent o bună parte de profesori  activează în cadrul organizaţiilor nonguvernamentale:  Centrul Programelor de Contribuţie Civică;    Centrul Moldo-Austriac “Iniţiative de pace, schimbări democratice şi soluţionarea conflictelor”, Centrul de informare şi documentare NATO în Moldova, Centrul Pro Marshall din Moldova,   etc.

Direcţii de cercetare

– Istoria,  teoria și metodologia relațiilor internaționale și a politicii externe

Republica Moldova în procesul de europenizare şi integrare europeană: abordări teoretice, metodologice şi aplicative;

– Studii de pace şi soluţionarea conflictelor;

– Analiza proceselor globale;

–  Istoria ți teoria diplomației; Serviciul diplomatic: teorie şi practică.

Echipa Cadre Didactice

Cristina Ejov

Sef-departament

COTLĂU MARIA

EJOV Alexandr

ILAȘCIUC Andrei

CEBOTARI Svetlana

STERCUL Natalia

MOȚPAN Carolina

Teosa Valentina

ROMAN Alexandru

ROTARU Veronica

MORARI Cristina

Prodecan

STEJARU Selena

CREȘNIOV Alexei

GUȚU Ion

CĂLDARE Gheorghe

BUSUNCIAN Tatiana

VASILESCU Grigore

VARDANEAN Ernest

CONACU Vasile

CUJBĂ Anastasia

COTILEVICI Violeta

NICOLAESCU Irina

Profesori de vizită / Visting professors

Horea BALOMIRI

Lector al Agenţiei Austriace pentru Cooperare Internaţională în Educaţie şi Cercetare în Republica Moldova.

Experienţă: Universitaea din Viena, Austria; Universitatea Babeş-Bolyai, România, Departamentul Limbi Germanice şi Comunicare Internaţională, USM.

Domenii de interes: gândirea politică, teoria politică, civilizaţia popoarelor germanice, limba și literatura germană

Baza angajării: Mobilitate academică în cadrul  programului de predare  al

Centrului pentru cooperare și mobilitate internațională

Amandine SABOURIN

Doctor, cercetător, Franţa

E-mail: amandine.sabourin@gmail.com

Experienţă: Consultant UNICEF Moldova; Ambasada Republicii Franceze în Republica Moldova; Universitatea Antilles et de la Guyane, Pointe-à-Pitre, Franţa

Domenii de interes: relaţii internaţionale, diplomaţie, procese integraționiste

Baza angajării: consultant științific internațional

Martha KUCHAR

Doctor, Universitatea Cornell, SUA ;  Fulbright Scholar la Departamentul Relaţii Internaţionale, Centrul de Studii Americanistice, USM

E-mail: kuchar@roanoke.edu

Experienţă: Universitatea Cornell, SUA; Universitatea de Stat din New York;

Domenii de interes: limba şi literatură engleză

                                               Baza angajării: Mobilitate academică – programul Fulbright            Visiting Scholar

Helena RYTÖVUORI-APUNEN

Doctor, cercetător la  Tampere Peace Research Institute (TAPRI), Universitatea Tampere, Finlanda.

E-mail: helena.rytovuori-apunen@staff.uta.fi

Experiență: Universitatea Tampere, Finlanda, Institutul Tampere pentru Studii de Pace, Academia de Științe, Finlanda

Péter Pál KRUZSLICZ

Doctor în Drept, Profesor universitar la Facultatea de Drept și Stiințe Politice, Universitatea Szeged din Ungaria, orașul Szeged;  Director al Centrului Universitar Francofon din cadrul universității, șef al Direcției de Relații Internaționale al Universității din Szeged.

E-mail: kruzslicz@irsi.u-szeged.hu

Experienţă: Universitatea Szeged din Ungaria; ordinul  Palmes académiques, disticție decernată sub decretul prim-ministrului Republicii Franceze pentru promovarea limbii și culturii franceze; premiant în cadrul concursului internațional de Pledoarie în Drept al Uniunii Europene;

Domenii de interes: drept internațional, drept comunitar, drepturile omului, integrare europeană, limba și cultura franceză.

Baza angajării: Mobilitate academică în cadrul  proiectului AUF ’’Soutien aux  formations francophones’’

Ce spun studentii ?

Diverse Informații
Diverse Informații
Diverse Informații