departamentul Științe Politice și Administrative

obiectivul de bază este pregătirea specialiștilor de calificare înaltă
Departamentul Știinte Politice și Administrative este o structura didactico-Stiintifica si de cercetare din cadrul Facultatii Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative instituit prin Decizia Senatului USM din 29 august 2014 si Ordinul rectorului nr. 170 din 05 septembrie 2014, succedand cele doua structuri universitare din cadrul aceleiaSi facultati: Catedra Stiinte Politice si Catedra Stiinte Administrative. Istoricul dezvoltarii respectivelor catedre demonstreaza apropierea celor doua domenii de instruire si cercetare ceea ce justifica fuzionarea lor in Departamentul Stiinte Politice si Administrative.
Cateda Politologie a Universitatii de Stat din Moldova a fost fondata in 1989, fiind prima catedra de acest profil din Republica Moldova. In 1993 Catedra Politologie a devenit parte a Facultatii de istorie din cadrul USM si in acelaSi an a fost creata si specialitatea politologie.
In 1995 a fost fondata Facultatea de Stiinte Politice care a fost redenumita in 1999 in Facultatea Stiinte Politice si Administrative. La etapa respectiva catedra pregatea specialisti la 3 specializari: politiologie si limbi straine, politologie si instruire juridica, politologie si administrare publica..
Catedra Stiinte Administrative a fost constituita in anul 1997 (cu denumirea initiala – Discipline Juridice) in cadrul Facultatii Stiinte Politice. Dupa doi ani de activitate, prin ordinul nr. 99 din 17.08.1999 catedra a fost desfiintata, iar membrii ei – transferati la Catedra de Politologie. Necesitatea reaparitiei unei catedre de profil este resimtita in anul 2002, cand prin ordinul nr. 10 din 10.01.2002 se dispune crearea Catedrei Administratie Publica si Drept.

Evenimente științifico-metodologice

 

 

 

 

 

 

Colaboratori și Practici

 

 

 

Publicații

Una din prioritatile de baza inactivitatea stiintifico-metodologica a Catedrei de Relatii Internationale si a centrelor de pe linga Catedra reprezinta editarea diferitor  publicatii ocazionale si periodice.

View Work

Echipa Cadre Didactice

În cadrul Departamentului Științe Politice și Administrative activează 29 cadre didactice:
• 2 doctori habilitați, profesori universitari
• 14 doctori, conferențiari universitari
• 13 lectori universitari: dintre care 6 dețin titlul științific de doctor, 7 magiștri.

Borş Vladimir

sef-departament & Conferențiar universitar

Alexandru Solcan

Andrieș Vasile

Benchici Diana

Bevziuc Victoria

Bucataru Igor

Ciobanu Tatiana

Cujba Vasile

Colațchi Angela

Gherasimenco Violeta

Guțu Gheorghe

Lector Universitar

Gorincioi Iulia

Macovețchi Carolina

Putina Natalia

Saca Victor

Stan Valentina

Svetlicinâi Rodica

Turco Tatiana

Tomuleț Călin

Vacarenco Iulia

Zaporojan Livia

Zubco Angela

Ce spun studenții