Mesajul Decanului

Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Administrative, fondată pe 30 iunie 1995 constituie una dintre structurile reprezentative ale Universității de Stat din Moldova. De-a lungul timpului profesorii Facultății Relații Internaționale Științe Politice și Administrative au fost personalităţii de prim rang în domeniul științei politice din Republica Moldova, adevăraţi deschizători de drumuri în constituirea și afirmarea politologiei, relațiilor internaționale și administrației publice ca domenii de specializare profesională și cercetare științifică.

La etapa actuală Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Administrative îşi afirmă opţiunea pentru o educaţie academică orientată spre nevoile de învăţare ale studenţilor şi spre cerinţele societăţii din Republica Moldova. Continuatoare a unei prestigioase tradiţii, Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Administrative este astăzi una dintre instituţiile de studii politice de elită din Republica Moldova. Ea oferă studenţilor un cadru de formare performant, orientându-şi misiunea în trei direcţii principale:

  • științe politice
  • relații internaționale
  • administrație publică.

Procesul de învățare se bazează, în primul rând, pe diversitatea programelor academice pe care le oferim, pe multitudinea de activităţi pe care le concepem şi realizăm împreună cu mediul politic, funcționari de stat, reprezentanții corpului diplomatic acreditat la Chișinău, organizații de profil din domeniu.

Tradiţia şi prestigiul facultăţii, onorează şi totodată obligă la performanţe academice, la modernizarea continuă a ofertei educaţionale, prin compatibilizarea acesteia cu exigenţele din spaţiul naţional şi european.

Facultatea oferă studenţilor nu doar programe academice, dar şi experienţe de neuitat, relaţii interumane de cea mai bună calitate, un mediu de învăţare stimulativ de calitate ridicată. Încurajăm inovarea şi gândirea creativă, stimulăm acțiunile responsabile, ghidate de principiile eticii, libertatea de exprimare şi spiritul critic în rândul studenţilor şi al corpului profesoral.

Cu noi vocația pentru politică devine profesie!

Vă invit şi vă aştept în echipa FRIȘPA!