Organizarea Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative

În cadrul facultății relații internaționale, Științe Politice și Administrative se desfășoară pregătirea la 3 programe de studii în cadrul a 2 departamente.

Programul de studii superioare de licență, ciclul I Relații Internaționale  a fost inițiat în 1995 în cadrul Facultății Științe Politice și Administrative a USM care în 2001 a fost redenumită Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative . Programul a fost acreditat în 2001 și în 2006 la profilul 0851 Relații Internaționale . Structura responsabilă de program este Departamentul Relații Internațional , strucutură științifico-didactică și de cercetare din cadrul FRIȘPA, formată în baza catedrelor Relaţii Internaţionale și Limbi Moderne în anul 2014 . Conform Nomenclatorului domeniilor de formare și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior, ciclul I , programul 0312.2 Relații Internaționale face parte din domeniul fundamental de studiu 03 Știinţe sociale, jurnalism și relații publice, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale și domeniul de formare profesională 0312 Științe politice.

Programul de studii Administraţie publică a fost iniţiat în anul 1999 în cadrul Facultăţii Ştiinţe Politice şi Administrative, redenumită în anul 2001 Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative  şi a fost acreditat de către Ministerul Educaţiei al RM în anul 2006 la profilul 1050 Ştiinţe administrative . Conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I specialitatea 313.1 Administraţie publică a fost inclus în domeniul de formare profesională 313. Administraţie publică şi domeniul general de studii 31. Ştiinţe publice. Responsabil de program este Departamentul Ştiinţe politice şi Administrative , structură didactico – ştiinţifică şi de cercetare din cadrul FRIŞPA, creat prin Decizia Senatului USM din 29.08.2014 si Ordinul rectorului nr. 170 din 05.09.2014.