Anunț Conform activităților planificate în calendarul academic 2019- 2020 se va organiza susținerea prealabilă a tezelor de masterat

Biroul FRIȘPA a decis că susținerea prealabilă a tezelor de masterat se va organiza de la distanță. Responsabili de admiterea studentului la etapa finală de susținere a tezelor de licență vor fi conducătorii științifici. Prin urmare: 1. Masteranzii sunt obligați să transmită draftul tezei de master conducătorului științific (care trebuie să constituie cel puțin 70 % din volumul și structura finală a lucrării) până la data de 15 aprilie 2020. 2. Conducătorul științific va analiza și evalua gradul de elaborare a lucrării, va oferi feed-back, recomandări/obiecții studențului și avizul final prin calificativul admis sau respins 3. Va introduce calificativul admis sau respins în borderoul electronic, în care va include întreaga listă a studenților pe care îi coordonează și îl va transmite către departament. 4. Departamentele vor integra toate listele în borderouri finale pe programe de studii și le vor transmite prodecanului responsabil. Decanatul FRIȘPA...
Read More

Dragi studenți absolvenți! În perioada 06-20 aprilie 2020 se va desfășurara se sesiunea de promovare pentru anii absolvenți IVFR și II MA

Dragi studenți absolvenți! În perioada 06-20 aprilie 2020 se va desfășurara se sesiunea de promovare pentru anii absolvenți IVFR și II MA Sesiunea se va desfășura de la distanță! Începând cu data de 06 aprilie 2020 studenții anului IV frecvenă redusă și anul II masterat urmează să: 1. Se vor înscrie la sesiunea de promovare, completând cererea (modelul este anexat) și vor transmite copia acesteia pe adresa palag.md@gmail.com până la 10 aprilie 2020 2. Vor contacta prin email profesorii pentru a primi sarcini spre evaluare și vor remite înapoi sarcinile. Se vor asigura că au fost evaluați cu o notă pozitivă, prin primirea unui răspuns de confirmare din partea profesorului. 3. Studenții care nu vor completa și transmite cererile în termen, precum și cei care nu vor lichida restanțele în termenul prevăzut pentru susținerea restanțelor vor fi exmatriculați. 4. Lista studenților cu restanțe și lista cu adrese de email a profesorilor va fi expediată în gruprurile de comunicare pe messenger, Viber, șefilor de grupă. 5. Toți studenții vor verifica personal situația academică pe dresa: crd.usm.md/student și în...
Read More