Dragi studenți absolvenți!
În perioada 06-20 aprilie 2020 se va desfășurara se sesiunea de promovare pentru anii
absolvenți IVFR și II MA
Sesiunea se va desfășura de la distanță!
Începând cu data de 06 aprilie 2020 studenții anului IV frecvenă redusă și anul II
masterat urmează să:
1. Se vor înscrie la sesiunea de promovare, completând cererea (modelul este anexat) și
vor transmite copia acesteia pe adresa palag.md@gmail.com până la 10 aprilie 2020
2. Vor contacta prin email profesorii pentru a primi sarcini spre evaluare și vor remite
înapoi sarcinile. Se vor asigura că au fost evaluați cu o notă pozitivă, prin primirea
unui răspuns de confirmare din partea profesorului.
3. Studenții care nu vor completa și transmite cererile în termen, precum și cei care nu
vor lichida restanțele în termenul prevăzut pentru susținerea restanțelor vor fi
exmatriculați.
4. Lista studenților cu restanțe și lista cu adrese de email a profesorilor va fi expediată în
gruprurile de comunicare pe messenger, Viber, șefilor de grupă.
5. Toți studenții vor verifica personal situația academică pe dresa: crd.usm.md/student
și în cazul când vor depista anumite erori vor anunța prodecanul responsabil
nataliaputina@yahoo.com. Pentru a deschide această pagină, este necesar să
respectaţi următoarele instrucţiuni:
1. Accesaţi adresa: crd.usm.md/student;
2. Introduceţi codul personal din Buletinul de Identitate în rubrica destinată;
3. Apăsaţi butonul Login. Astfel, va fi deschisă pagina cu toată situaţia academică a
studentului, inclusiv cu ordinele de înmatriculare, transfer, schimbare a numelui,
etc.
N. B. Șefii de grupă vor asigura informarea tuturor colegilor care se regăsesc în lista cu
restanțe și vor facilita comunicarea dintre decanat, departamente, profesori și studenți.