Proiecte internaționale

  • 2012 – 2014 – Proiectul internaţional „Moldovan Peace Scholars and Practitioners Network (MPSPN)/ Studii de pace şi soluţionarea conflictelor – formarea reţelei naţionale”, realizat de catedra Relaţii Internaţionale, FRIŞPA în colaborare cu Centro Studi Difesa Civile din Bologna, Italia şi cu participarea universităţilor şi ONG-lor din Republica Moldova şi Transnistria (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea Perspectiva INT, Universitatea din Comrat, Universitatea din Bălţi), precum şi reprezentanţii sectorului non-guvernamental (Institute of Law and Civil Society din Tiraspol, Hilfswerk Austria în Moldova, etc.).

În cadrul proiectului dat au fost desfăşurate un şir de manifestări ştiinţifice, printre care menţionăm: petrecerea seminarelor inter-universitare metodologice în domeniul studiilor de pace şi conflict, conferinţe ştiinţifice, organizarea concursului pentru cea mai reuşită cercetare ştiinţifică realizată în cadrul tezei de licenţe sau de master.

Printre rezultatele principale ale proiectului înscriem: crearea reţelei naţionale a cercetătorilor şi practicienilor studiilor de pace în Republica Moldova; crearea şi dezvoltarea web portalului în domeniul studiilor de pace şi soluţionării conflictelor www.peacebuilding.md;  elaborarea curriculum-urilor noi în domeniul studiilor de pace şi soluţionării conflictelor; publicarea ediţiei ştiinţifice „Studii de pace şi soluţionarea conflictelor în curriculum-ul universitar. Ghid teoretico-metodologic

  • 2013 – 2017- Proiectul Programul Cadru 7(FP7), Suport pentru pregătirea şi dezvoltarea carierei al cercetătorilor (Marie Curie), Schema de Schimb Internaţional pentru Cercetători (IRSES) ”EU-PREACC: Posibilităţi şi limite, provocări şi obstacole de transfer al celor mai bune practici şi experiențe de preaderare a statelor Europene Centrale şi de Est in UE pentru procesul de pre-aderare a Republicii Moldova şi Georgiei, finanţat de Comisia Europeană care reprezintă o colaborare extrem de utilă între 4 universități: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Iv. Javakhishvili din Tbilisi, precum și Universitatea din Tartu și Universitatea din Vilnius având avându-l drept coordonator principal pe rectorul USM, domnul, Gheorghe CIOCANU, profesor universitar și manager de proiect Valentina Teosa, dr. hab., prof. univ.

Domeniile principale de cercetare au fost științele politice, relațiile internaționale, studiile economice, de drept și umanitare. Un compartiment aparte al colaborării a fost dedicat dezvoltării curriculare. Acest lucru a permis o mai bună înțelegere a transformărilor ce trebuie să aibă loc în sistemul educațional al USM. Rezultate remarcabile sau atins în domenii precum: Dezvoltarea capitalului uman și transferul de experiență între cercetători; Stabilirea unor strânse conexiuni între instituțiile de învățământ superior; Sporirea nivelului de predare și învățare în statele piloni; Îmbunătățirea capacității de cercetarea științifică și sporirea competențelor lingvistice; Implementarea politicilor UE prin intermediul numeroaselor publicații științifice pentru uzul cercetătorilor din așa domenii precum politologia, științele economice și sociale etc.; Mediatizarea și creșterea vizibilității Uniunii europene în general și a proiectului FP7 în particular.

Pe parcursul celor 4 ani ai proiectului au fost atinse rezultate semnificative, identificate o serie de probleme de cercetare, organizate numeroase evenimente științifice,  publicate zeci de articole în reviste de prestigiu.  Cel mai important rezultat este formarea  tinerilor cercetători în domenii în care există realizări semnificative. A fost organizată stagierea a 11 doctoranzi şi a 5 cercetători cu experienţă din FRIȘPA USM la Universitatea de Stat din Tbilisi în cadrul Proiectului FP 7 cu scopul cercetării experienţei în domeniul reformelor a statelor din Europa Centrală şi de Est şi analizei posibilităţilor şi limitelor de transfer ale celor mai bune practice şi experienţe de pre-aderare a statelor Europene Centrale şi de Est în UE pentru procesul de pre-aderare a Moldovei şi Georgiei. A fost desfăşurat Consortium-ului Meeting în cadrul Proiectului FP7 Marie Curie IRSES în perioada 1-5 aprilie 2014. Din cei 17 doctoranzi care au participat la proiect, mai mult de jumătate au început deja procesul de apărare a tezelor elaborate în perioada desfășurării proiectului. Un moment deosebit în acest sens este  succesul doamnei Svetlana Cebotari, doctor conferențiar care după participarea în cadrul proiectului dat definitivează procesul de susținere a tezei de doctor habilitat în științe politice.

De asemenea, acest proiect a contribuit la formarea specialiștilor de profil în limba engleză, ceea ce a permis Departamentului Relații Internaționale de a realiza un pas foarte dificil și a iniția procesul de formare a specialiștilor în domeniul relațiile internaționale cu predare exclusiv în limba engleză și rezultatele atinse în acest sens ne oferă convingerea că acesta este  o soluție viabilă spre  modernizarea studiilor. Dezvoltarea ulterioară a acestei inițiative necesită o cooperare deschisă și continuă cu partenerii externi, și experiența acumulată în cadrul proiectului FP 7 Marie Curie  este o platformă bună pentru proiecte și planuri de viitor.

  • 2013 – august 2014 – Proiectul „Good governance as an essential tool for economic development.” Acesta a fost realizat de către Universitatea Tartu, Euro College (Estonia) în colaborare cu Departamentul Relaţii Internaţionale şi Centrul român pentru politici europene din Republica Moldova. Scopul proiectului a constat în promovarea bunei guvernări în Republica Moldova prin intermediul organizării unei şcoli de primăvară pentru studenţi şi tinerii specialişti şi oferirea oportunităţii de a face studii (1 semestru) în domeniul Ştiinţe Politice şi Studii Europene în cadrul EuroCollege, Universitatea Tartu (Estonia) pentru cinci masteranzi din Republica Moldova.

De asemenea, în vederea schimbului de experienţă în domeniul de învăţământ şi promovarea bunei guvernări colaboratorii Departamentului Relaţii Internaţionale – Morari C., lector universitar şi Cujba A., lector universitar au realizat vizita de stdiu la Euro College, Tartu, Estonia.

  • 2015, mai-octombrie – Proiect internaţional „Peaceful Conflict Transformation from Academic Perspective, finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare desfăşurat de NGO Institutul pentru dezvoltare democratică și socială CIVIC în colaborare cu Centrul Moldo-Austriac pentru inițiative de pace, schimbări democratice și soluționarea conflictelor al Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova.

Scopul principal al proiectului a constituit apropierea tineretului de pe ambele maluri ale rîului Nistru în vederea promovării rezolvării paşnice a conflictului şi europenizarea Republicii Moldova. Misiunea proiectului a fost  axată pe două dimensiuni: Pe de o parte, proiectul punea accent pe apropierea tineretului din Republica Moldova, inclusiv cel din regiunea transnistreană, prin intermediul programelor de cercetare şi activismul civic, fapt care i-a înzestrat cu simţul de respect şi toleranţă unul faţă de altul şi le-a demonstrat că depăşirea diferenţelor prin intermediul dialogului, şi nu prin cel al confruntării, este posibil şi necesar pentru viitorul european al Republicii Moldova. Pe de altă parte, acest proiect a constituit un exemplu bun cum cercetarea ştiinţifică şi contribuţia civică a tineretului poate influența cu succes problemele republicii legate de rezolvarea conflictului, consolidarea păcii şi integrarea socială.

Activităţile proiectului au inclus: Training-ul Conflict sensitivity: international experience în cadrul căruia au avut loc lecţiile profesorilor din Austria şi ale experţilor internaţionali şi naţionali; Concursul de eseuri cu genericul „Engaging Youth in Building Peace“; Conferinţa Ştiinţifică „If You Want Peace, You Have to Plan for It; http://click.newsletters.usip.org/?qs=e659dac1f957d4cfb7aa0ab68b4a2bc9e2c2849c1a8b3cf33aa395cefd18050e( 18-19 septembrie 2015) şi  publicaţia  “Moldovan Peace dialogues: societal integration, accommodative policies and strategies, from an academic perspective“.

  • 2016-2018 – Proiectul „Soutien aux formations francophones” de către Departamentul de Relații Internaționale, FRIȘPA, în parteneriat cu Universitatea din Szeged, Ungaria și Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Romania, cu finanțare exclusivă din partea Agenției Universitare a Francofoniei. Proiectul a avut drept obiectiv dezvoltarea competențelor profesionale și lingvistice în limba franceză la studenții de la specialitatea Relații Internaționale. Acest proiect a prevăzut patru mobilități de predare-cercetare și două mobilități de stagiu profesional.
  • 2017-2020 – ENACTED – EU and its Neighborhood. Network for enhancing EU’s actorness in the eastern borderlands, finanţat în contextul activităţilor Jean Monnet prin ERASMUS+ și realizat prin cooperarea cu partenerii din România, Ucraina, Polonia, Belarus. Proiectul ENACTED combină activități de cercetare, predare, dezbatere și diseminare în domeniul studiilor europene, în cadrul unei rețele de 12 parteneri (8 universități și 4 ONG-uri) din 6 țări: 3 state membre ale UE (România, Ungaria și Polonia) şi 3 țări din vecinătatea estică (Moldova, Ucraina, Belarus), având ca subiect principal rolul UE ca actor în zonele frontierelor de est. Durata 2017-2020.

 

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved