Internaţionalizarea procesului de studii

 • Institutul de Cercetări pentru Pace Tampere (TAPRI), Universitatea din Tampere, Finlanda. (Tampere Peace Research Institute (TAPRI),  University of Tampere, Finlanda – participarea prin intermediul programului Erasmus+ și deplasarea în Finlanda a cadrelor didactice din cadrul departamentului, precum și vizita culturală a studenţilor din cadrul Universităţii din Tampere, Finlanda în cadrul FRIŞPA.

Detalii: A avut loc un schimb academic dintre FRIȘPA, USM și Universitatea TAMPERE, Finlanda. Astfel, Dna Teosa Valentina, dr. hab., prof.univ. și Dna Morari Cristina, dr., lector univ., au efectuat o mobilitate academică la Universitatea Tampere, Finlanda în perioada 18 mai 2019 – 26 mai 2019. De asemenea, în cadrul acestui program, 1 lector din cadrul Institutului TAPRI, Universitatea Tampere, Finlanda, Romasov Vadim, a realizat mobilitate academică la Departamentul Relații Internaționale în perioada în perioada 11-22 februarie 2019. În cadrul aceste mobilități, domnul Romashov a citit mai multe ore în domeniul conflictelor internaționale și studiilor de pace. În perioada  12.02 – 25.02.2018 a avut loc vizita doamnei Helena Rytövuori-Apunen din Universitatea din Tampere Finlanda și, respectiv, vizita la Universitatea Tampere a cadrelor didactice de la DRI, Teosa Valentina și Cojuhari Irina. Astfel, dna Teosa V. a predat conform contractului în perioada 05-12 mai 2018. Prin intermediul aceluiași program în perioada 27.02.18-30.06.18 a avut loc vizita de studiu a domnului Pawan Baraik de la Universitatea din Opole, Polonia. Totodată, studenţii de la Universitatea din Tampere, Finlanda, au venit în Moldova în scopul organizării unei vizite culturale în perioada 19-23 octombrie 2018. Iar pe data de 22 octombrie 2018 în cadrul Departamentului Relaţii Internaţionale a avut loc o masă rotundă cu studenţii din grupele cu predare în limba engleză la facultate, prin care s-a făcut un schimb de opinii şi experienţă vizavi de subiectele de interes comun în domeniul relaţiilor internaţionale.

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România – câștigarea în parteneriat a proiectului Erasmus + Jean Monnet Activities, Jean Monnet Networks ENACTEDEuropean Union and its neighbourhood. Network for enhancing EU’s actorness in the eastern borderlands. Acesta se realizează prin cooperarea cu partenerii din România, Ucraina, Polonia, Belarus.

Detalii: Printre activitățile realizate în cadrul proiectului în anul 2018-2019 sunt: masa rotundă „Cooperation within EU Neighbourhood Policy: Instruments, Solutions and Opportunities for the Republic of Moldova” petrecută pe data de 12 aprilie 2019 cu participarea reprezentanților ai Delegației UE în Moldova, ai MAEIE, ai partenerilor din România și Ucraina, ai reprezentanților societății civile din Republica Moldova; și concursul eseurilor europene  Looking to the Future – Common Values, Common Dreams”și celebrarea Zilei vecinătății Europene “EU Neighbors’ Day – Together for a Common Future” desfășurate pe data de 08 mai 2019. La 7 mai 2018  a fost celebrată Ziua Vecinătății europene “EU Neighbours’ day – together for a common future”. Evenimentul a început cu o ședință de deschidere dedicată Zilei Europei și Zilei Vecinătății europene și a lansării Proiectului ENACTED la Universitatea de Stat din Moldova. Totodată, la eveniment au participat Decanul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative – Alexandru Solcan, Șeful Departamentului Relații Internaționale – Cristina Ejov, Șeful Departamentului Integrare Europeană la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene – Daniela Cujbă, Coordonatorul de proiect, directorul Centrului de Studii Europene –  Grigore Vasilescu. În perioada 14-15 noiembrie 2018 a avut loc Conferința internațională „România – de la Marea Unire la integrarea europeană” la universitatea A.I. Cuza. La conferință din partea Departamentului au participat: Morari Cristina, dr., lector univ., prodecan FRIȘPA;Vasilescu Grigore, dr. hab., prof.univ.

 • Colegiul Europei – desfășurarea Reuniunii tradiționale de informare cu privire la oferta educațională a Colegiului Europei la FRIȘPA.

Detalii: La data de 29 octombrie 2018, masteranzii anului I și II ai programelor studii diplomatice și europene au avut o întâlnire cu dna Joanna Ziółkowska, reprezentant al Colegiului Europei (College of Europe) din Polonia (Natolin). Reuniunea a avut scopul de a prezenta ofertele academice a burselor de studii disponibile tinerilor din Republica Moldova, în special, studenţii din ultimul an de licenţă sau de master, facultatea Ştiinţe Politice, Studii Europene, RI, Jurnalism, Limbi Străine, Drept si Ştiinţe Economice (mărimea unei burse constituind aprox. 24 mii Euro), specificul procesului de instruire în cele 2 campusuri situate atât în Belgia (Bruges), cât şi Polonia (Natolin), etc.

 • Universitatea Beira Interior din Covilha, Portugalia. Între FRIŞPA şi Universitatea Beira Interior din Covilha, Portugalia a fost încheiat acord de colaborare, manifestate prin mobilitatea academică a studenților și a profesorilor.

Detalii: În cadrul acestei colaborări în semestrul II al anului de studiu 2018-2019 s-a efectuat mobilitatea academică a 2 studente ai programului RI în Universitatea Beira Interior, Portugalia – Repida Elena şi Zlatovcena Maria, an. II . Totodată, Dna Nicolaescu Irina, lector univ. în perioada 14 octombrie 2018 – 20 octombrie 2018 a desfășurat o mobilitate academică la această Universitate. S-a efectuat un schimb de studenți în sem. II al anului de studiu 2017-2018: mobilitatea academică a 2 studenţi ai programului RI în Universitatea Beira Interior, Portugalia (Capmaru Cristina și Guzun Grigore, an. II ) și mobilitatea academică a 2 studenţi din Portugalia la FRIȘPA (Calcatin Alex și Hariton Victor);  mobilitatea academică a 2 profesori la Universitatea Beira Interior, Portugalia (Teosa V., dr. hab., prof.univ. și Morari Cristina, dr., lector univ., prodecan- 06.05. – 12.05.2018) și a 3 profesori din Portugalia la FRIȘPA, USM (Madeira Luis, Santos Angela, Bruno Ferreira Costa).

 • Centrul de Cooperări Internaționale, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj –Napoca – Mobilitatea academică a profesorilor străini la FRIȘPA (USM), precum și a cadrelor didactice și a studenților departamentului RI în cadrul Centrului de Cooperări Internaționale, universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Detalii: În perioada 16-19 aprilie 2018 a avut loc mobilitatea profesorului universitar, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca Romania, dl. Henry Vincent cu cursul universitar de 15 ore academice în Geopolitică pentru anul 1 Licență. Între 01 octombrie – 01 noiembrie 2018 a avut mobilitatea studentului Guzun Grigore, anul III, specialitatea relații internaționale în cadrul Centrului de Cooperări Internaționale, administrat de Mișcoiu Sergiu, dr., conf. univ. Astfel, studentul Grigore Guzun a realizat stagiul de practică în cadrul Centrului de Cooperări Internaționale. În perioada 11-25 noiembrie a avut loc mobilitatea lectorului universitar de la departamentul RI, FRIŞPA, Dna A. Slobodaniuc care a făcut un stagiu de perfecționare academică a cursului de Comunicare diplomatică (8 ore) la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj –Napoca. Între 16-18 Noiembrie 2018 a avut loc Conferinţa naţională studenţească Politică şi Politici. Istorie, Implementare şi Strategii pentru Viitor, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. La conferință au participat sub conducerea științifică a dnei Morari Cristina, dr., lector universitar, prodecan FRIȘPA următorii studenți și masteranzi: Rusu Daniela, studenta an II, RI; Rotari Natalia, Masteranda an I, Studii Diplomatice; Vasilian Lilia, Masteranda an I, Studii Diplomatice. În calitate de vorbitor la conferință a participat:Morari Cristina, dr., lector universitar, prodecan FRIȘPA

 1. Universitatea Szeged, Ungaria – Un aspect important al colaborării internaţionale îl constituie Proiectul „Soutien aux formations francophones”, desfășurat în parteneriat cu Universitatea din Szeged, Ungaria și Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, România, semnat cu Agenția Universitară a Francofoniei pentru anii 2016-2018.

Rezultatele, obținute în cadrul proiectului: au fost implementate 2 proiecte sociale; a fost deschis Clubul de dezbateri francofon VETO club, cu suportul AUF și Antena Chișinău, în noiembrie 2017, prin care a fost facilitat schimbul academic internaţional.

Detalii: În luna aprilie 2018 studenta Țîrdea Zinaida, studenta an II, specialitatea relaţii internaţionale a efectuat o mobilitate academică în cadrul Universității Szeged din Ungaria, Institutul de Relații internaționale. În cadrul proiectului AUF, în martie 2018 în urma lansării concursului internațional „Burse de stagiu francofon „ 3 studenți ai departamentului RI au beneficiat de burse de 1 lună. În perioada 07 aprilie-07 mai 2018 în urma lansării concursului internațional „Burse de stagiu francofon, a avut loc mobilitatea academică la Universitatea Szeged, Ungaria a studentei Țirdea Zinaida.

 • Universitatea din Oradea, România – desfășurarea unei mobilități academice a cadrului didactic.

Detalii: În perioada5-12 octombrie 2018 Dna Morari Cristina, dr., lector univ., a realizat o mobilitate academică la Universitatea din Oradea, România.

 • Universitatea Cadiz, Spania – desfășurarea unei mobilități academice a studenților Departamentului RI.

Detalii: În semestrul II al anului de studiu 2018-2019 a masterandele Postica Elena (an I, Studii Europene) şi Marinova Maria (an I, Studii Diplomatice)  au efectuat mobilitatea academică la Universitatea Cadiz, Spania.

 • Universitatea din Brighton, Regatul Unit al Marii Britanii – lansarea şi prezentarea cărţii “Modul în care universităţile contribuie la promovarea păcii şi soluţionarea conflictelor: contexte globale şi locale”, de către Dna Juliet Millican, doctor şi director academic în cadrul echipei de Angajare Comunitară a Universităţii din Brighton, Regatul Unit al Marii Britanii.

Detalii: La data de6 februarie 2018 a avut loc o lansare de carte, a dnei Dna Juliet Millican, care  este doctor şi director academic în cadrul echipei de Angajare Comunitară a Universităţii din Brighton, Regatul Unit al Marii Britanii. Dna Millican a lansat cartea “Modul în care universităţile contribuie la promovarea păcii şi soluţionarea conflictelor: contexte globale şi locale”. Conţinutul cărţii a fost prezentat studenţilor de la masterat – la cele două specializări: studii diplomatice şi studii europene. Interesele de cercetare ale Dr. Millican includ cetăţenia şi învăţarea transformaţională, globalizarea, conflictul, migraţia şi contribuţia unei universităţi la soluţionarea conflictelor, reconstrucţia comunitară şi dezvoltarea locală. Juliet are peste 20 de ani de experiență în predare și a câştigat o bursă națională de predare a predare pentru munca sa în domeniul angajarea comunitară a studenților în 2013.Dr Millican a prezentat premisa centrală a volumului editat; prin faptul că instituţiile de învăţământ superior au reprezentat o resursă importantă pentru soluţionarea conflictelor, luând în considerare cele trei elemente ale cercetării, predării şi serviciilor. Prezentarea sa a oferit o imagine de ansamblu asupra unor studii de caz incluse în volum, din Europa, Africa, Asia şi Orientul Mijlociu, pentru a sprijini o perspectivă globală şi conceptuală; că universităţile ar putea juca un rol esenţial în depăşirea situaţiilor de conflict, promovând consolidarea păcii şi să reziste opresiunii în vremuri dificile.

 • Institutul Francez de Geopolitică, Universitatea din Paris – desfășurarea lecțiilor publice de către cadrele didactice din cadrul Institutului Francez de Geopolitică.

Detalii: La data de 06 februarie 2019, Maxime Chervaux, lector universitar în cadrul Institutului Francez de Geopolitică, Universitatea din Paris, a fost susținută o lecție publică pentru studenții specialității relații internaționale cu tema: „American political institutions under the Trump Presidency”. Studenții au demonstrat un interes major față de tema prezentată prin faptul că este una actuală și relevantă pentru domeniul diplomației, politicii externe și relațiilor internaționale.

 • Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în Etică (IDEA) – desfășurarea conferințelor

Detalii: La data de 17-18 mai 2018 a avut loc conferinţa„Popoarele marginalizate, drepturile omului și dezvoltare în etică” care a fost organizată în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Oficiul Ombudsmanului din Republica Moldova, Biroul ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), Școala de Sănătate și Management Public din Moldova, Departamentul de Filosofie și Antropologie a USM. Conferinţa a reunit oameni de știință din Moldova și din străinătate, practicieni din domeniul dezvoltării, reprezentanții guvernării și reprezentanți ai grupurilor societății civile locale și regionale. Conferința a inclus 37 de prezentatori, 129 de participanți din 9 țări diferite și a avut loc în engleză, română și rusă, cu traducere simultană. Coorganizator şi moderator al acestui eveniment a fost Dna V. Teosa, dr. hab., prof. univ. Totodată, organizatorii au fost încântați de amploarea expertizei și experiență expusă în cadrul conferinței, și de participare activă a unor reprezentanți care însăși fac parte din grupurile marginalizate datorită patrimoniului lor etnocultural, dezabilități, identitate sexuală, orientarea sexuală, religia și altor factori. Atât reprezentanții guvernului moldovean, cât și membrii activi ai societății civile – precum și câteva grupuri din Transnistria – s-au alăturat celor două zile de discuții robuste, inclusiv atelierul de lucru de jumătate de zi la Etica Aplicată pentru Factorii de Decizie și Societate Civilă, care s-a desfășurat în a doua jumătate a celei de-a doua zi.  Combinația dintre participanții la conferința internațională de nivel înalt a comunității internaționale, societatea civilă și reprezentanții guvernării din Republica Moldova, profesorii și absolvenții din Republica Moldova și din străinătate, împreună au contribuit la o discuție multilaterală, care beneficiază de o varietate de perspective.

 • Agenţia Universitară a Francofoniei. Agenţia Universitară a Francofoniei – Proiect de colaborare între Agenția Universitară a Francofoniei și USM, Departamentul RI, FRIȘPA stabilit pentru perioada anilor 2016-2018 și destinat colaborării dintre instituții în scopul consolidării cooperării în domeniul pregătirii formațiunilor cu predare în limba franceză, precum și pentru mobilitatea academică a cadrelor didactice și a studenților ciclului I (Licență), specialitatea Relații Internaționale.

Detalii:  Astfel, au avut loc următoarele activități: reuniune interactivă cu studenți și reprezentanți ai ONG cu tema VOLUNTARIATUL o experiență și o provocare pentru student (Octombrie 2018); Dezbaterea publică RM- Republică Parlamentară or Prezidențială? (Decembrie 2018); Seminar Evoluția Discursului politic cu Beglița Sveatoslav, formator în public speaking (Februarie 2019); seminar Analyse des consequences de la revolution des Roses Georgienne sur l,humanite cu  doctorul in istorie și științe politice dl Giovanni Cavalarro, responsabil de misiune lingvistică a Ambasadei Franței la Chișinău (Februarie 2019); LA COULEUR de ma VIE FRISPiste- proiect concurs de video destinat studenților FRISPA, finanțat de AUF (Februarie 2019); seminar ”Omportanța Protocolului a Ceremonialului în diplomație” cu Luc J.G. von Francois, Ambasador Onorific la casa regală a României (Februarie 2019); activitate DIPLOMAȚIA CULTURALĂ, studenții anului 2 au prezentat specificul cultural și eticheta diplomatică din unele țări francofone, anglofone, germanofone, invitat dna SIMION OLESEA responsabil proiecte cu studenții AUF BECO Chișinău (Martie 2019); reuniune de discuții CULTURA SPIRITULUI CIVIC cu invitatul Luc J.G. von Francois directorul Centrului Cultural economic Social și Francofon (Martie 2019); Simulare XVIIe  Sommet de la Francophonie, cu studenții anului I, gr 101 RI (Martie 2019); masă rotundă- Experience et vie diplomatique, invitat Moraru Lilian șef al Direcției de Cooperare Multilaterală MAEIE (Aprilie 2019); seminar informativ Etudes en France cu Giovanni Cavalarro, corespondent Campus France, responsabil de misiune lingvistică a Ambasadei Franței la Chișinău. Evenimentul a fost organizat în colaborare: DRI- Campus France/  Alianța Franceză din Moldova  (Octombrie 2018). Totodată, în cadrul proiectului AUF pe parcursul anului de studii în urma participării la concursul de burse de stagii internaționale pentru anul 2018 organizat și finanțat de AUF BECO, 3 studenți ai departamentului Relații internaționale FRISPA au fot selectați pentru a efectua, timp de 1 lună, un stagiu de profesionalizare plătit în unele din instituțiile partenere. Un aspect al colaborării internaţionale îl constituie Proiectul „Soutien aux formations francophones”, desfășurat în parteneriat cu Universitatea din Szeged, Ungaria și Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, România, semnat cu Agenția Universitară a Francofoniei pentru anii 2016-2018.

 • Campus France în Republica Moldova – desfășurarea lecțiilor publice

Detalii: Pe data de 04 februarie 2019 șeful misiunii lingvistice și corespondent Campus Franța în Moldova a organizat o lecție publică privind analiza consecințelor revoluției trandafirilor asupra umanității.

 • Asociația Internațională a Eticii de Dezvoltare: 17 – 18 Mai 2018, Conferinţa internaţională ,”Națiunile marginalizate, drepturile omului și etica de dezvoltare”. În parteneriat cu: Departamentul Relaţii Internaţionale USM, Departamentul de Filosofie și Antropologie a USM, Fundația Est-Europeană, Școala de Sănătate Publică și Management din Moldova, Oficiul Avocatului Poporului din Republica Moldova, Fundația Soros, Ambasada SUA în Moldova, Biroul ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), Femeile ONU. Conferinţa a avut caracter interdisciplinar, orientată spre cercetători, practicieni în domeniul dezvoltării, guvernatori politici și reprezentanți ai grupurilor marginalizate locale și regionale. Conferința a avut ca scop analiza dimensiunilor etice ale dezvoltării internaționale, naționale și comunitare de către și pentru populațiile marginalizate. Aceasta pune accent pe drepturile omului și participarea democratică. Conceptul

Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved