Centrul de Studii Europene Necesitatea de a fonda în cadrul USM a unui Centru de studiere a proceselor derulate în cadrul UE şi a extinderii acesteia, a devenit imperioasă o dată cu declararea integrării europene ca obiectiv de bază a politicii externe a Republicii Moldova. Ca urmare a demersurilor efectuate de Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice si Administrative către conducerea USM,  Senatul USM adoptă decizia în decembrie 2011 (Proces-verbal nr.6 de la ședința din 27 decembrie 2011 a Senatului Universităţii de Stat din Moldova) de a fonda Centrul pentru Studii Europene.

Misiunea Centrului

Centrul de Studii Europene de la Universitatea de Stat din Moldova are o misiune deosebit de importantă. Activitatea Centrului va fi comparabilă cu acea desfășurată de alte Centre similare de la universitățile din România, Ucraina şi alte ţări din spațiul european. Centrul va funcționa şi ca o structură de conexiune între mediul universitar, academic, cel ce ţine de deciziile politice, sectorul asociativ şi mediul de afaceri, orientându-se la crearea unor parteneriate inter-instituționale durabile din perspectiva integrării europene a țării.

Scopul Centrului

Scopul principal al Centrului de Studii Europene este de a contribui substanțial la dezvoltarea de mai departe a Studiilor Europene în Republica Moldova ca parte strict necesară şi deosebit de importantă a procesului general de pregătire a țării noastre pentru rezolvarea obiectivelor de integrare europeană. Centrul va avea o misiune mai larga de a contribui la dezvoltarea culturala, științifica, educaționala a Republicii Moldova, a servi drept suport în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, de pregătire a Ţării noastre pentru viitoarea aderare la Uniunea Europeană.

Obiectivele Centrului

  • Dezvoltarea Studiilor Europene în Republica Moldova ca domeniu de învățământ universitar la ambele nivele ale educației – licența și masterat, cât și la nivelul superior de pregătire a cadrelor prin doctorantura;
  • Dezvoltarea Studiilor Europene ca domeniu de cercetare științifica a proceselor care au loc în Europa de azi, a problemelor cu care aceasta se confruntă, punându-se accent atât pe aspectele generale, teoretice, metodologice, cât și pe cele practice ale proceselor de integrare şi unificare europeană, inclusiv şi cele ce ţin de integrarea europeană a Republicii Moldova;
  • Dezvoltarea Studiilor Europene ca domeniu de activitate social-politică, de lucru cu populația, inclusiv din perspectivele europenizării, pregătirii Ţării noastre, a populației Republicii pentru viitoarea aderare la Uniunea Europeană, pentru rezolvarea multiplelor probleme economice, politice, sociale, culturale ale integrării si unificării europene.

Plan de activitate

Activitatea Centrului se bazează pe elaborarea şi implementarea planurilor de lucru de perspectiva şi curente. Din activitățile mai importante ale Centrului pot fi menționate acțiunile tradiționale anuale dedicate Zilei Europei, organizarea de conferințe, seminare, mese rotunde, dezbateri cu problematica europeană, activităţi studențești, acțiuni de promovare a Studiilor Europene etc. Actualmente, Departamentul Relaţii Internaţionale prin intermediul Centrului de Studii Europene, participă la realizarea Proiectului ,,ENACTEDEuropean Union and its Neighbourhood; Network  for Enhancing EU’s Actorness in the Eastern Borderlands/ Uniunea Europeană și vecinătatea sa; Rețeaua pentru sporirea rolului UE ca actor în regiunile frontierelor de Est – ENACTED’’. Proiectul ENACTED combină activități de cercetare, predare, dezbatere și diseminare în domeniul studiilor europene, în cadrul unei rețele de 12 parteneri (8 universități și 4 ONG-uri) din 6 țări: 3 state membre ale UE (România, Ungaria și Polonia) şi 3 țări din vecinătatea estică (Moldova, Ucraina, Belarus), având ca subiect principal rolul UE ca actor în zonele frontierelor de est. Durata 2017-2020.

Centrul rămâne deschis pentru colaborare cu toate persoanele şi structurile care manifestă interes în domeniul Studiilor Europene.