Departamentul Stiinte Politice si Administrative

Departamentul Stiinte Politice si Administrative este o structura didactico-ştiintifică şi de cercetare din cadrul Facultatii Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative instituit prin Decizia Senatului USM din 29 august 2014 si Ordinul rectorului nr. 170 din 05 septembrie 2014, succedând cele doua structuri universitare din cadrul aceleiaşi facultati: Catedra Stiinte Politice si Catedra Stiinte Administrative. Istoricul dezvoltarii respectivelor catedre demonstreaza apropierea celor doua domenii de instruire si cercetare ceea ce justifica fuzionarea lor in Departamentul Stiinţe Politice si Administrative.

Catedra Politologie a Universitatii de Stat din Moldova a fost fondata in 1989, fiind prima catedra de acest profil din Republica Moldova. In 1993 Catedra Politologie a devenit parte a Facultatii de istorie din cadrul USM si in acelaşi an a fost creata si specialitatea politologie.

Catedra Stiinte Administrative a fost constituita in anul 1997 (cu denumirea iniţiala – Discipline Juridice) in cadrul Facultatii Stiinte Politice.

DepartamentulStiinte Politice si Administrativeintruneste 25 de cadre didacticedin care: 2 -profesori universitari, doctori habilitați; 14 – conferenţiari universitari, doctori;  7 – lectori universitari, doctori; 2 – asistenti universitair, magistru.

Obiectivul de baza al Departamentului Stiinte Politice si Administrative este pregatirea specialistilor de o inalta calificare pentru domeniul politic si administrativ, care să corespundă cerintelor si standardelor internaţionale, capabili sa realizeze modernizarea continuă a instituţiilor politice si integrarea Republicii Moldova in structurile europene.

Certficatul de acreditare a programului de studii superioare de licență 313.1 Administrație publică, forma de invățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved