Cadrele didactice Departamentul Științe politice și Administrative

Vladimir Borş, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universit-

Alexandru Solcan, doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar universit- 

Victor Saca, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar

Vasile Cujbă, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar 

Angela Colaţchi, doctor în sociologie, conferenţiar universitar

Valentina Stan, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar  universitar 

Angela Zubco, doctor în istorie, conferențiar universitar 

Tatiana Ciobanu, doctor în drept, conferenţiar universitar

Igor Bucataru doctor în științe politice, conferențiar universitar

Rodica Svetlicinâi, doctor în istorie, conferenţiar universitar

Tatiana Turco, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar

Iulia Gorincioi , doctor în filosofie, conferenţiar  universitar

Vasile Andrieş, doctor în științe politice, conferenţiar universitar

Natalia Putina, doctor în ştiinţe politice, lector universitar- 

Mariana Iaţco, doctor în ştiinţe politice, lector universitar

Victoria Bevziuc, doctor în ştiinţe politice, lector universitar

Gheorghe Guţu, doctor în ştiinţe administrative,lector universitar

Carolina Macovețchi, doctor în drept,lector universitar

Livia Zaporojan doctor în drept, lector universitar

Gherasimenco Violeta, magistru în drept,lector universitar

Olga Burdila, magistru în științe politice, lector universitar