Istoria Departamentului Relații Internaționale

O dată cu declararea independenţei sale, Republica Moldova a început activ să se afirme pe plan internaţional. Stabilirea relaţiilor diplomatice cu alte state ale lumii, aderarea la organizaţiile internaţionale, dar şi mărirea contactelor dintre diferite instituţii de stat ale Republicii Moldova, a generat un deficit acut de specialişti în domeniul relaţiilor internaţionale. În aceste condiţii, înfiinţarea unei Catedre specializate pentru pregătirea specialiştilor în domeniu a devenit o necesitate stringentă, fapt care a fost realizat la 5 septembrie 1995. În anul 2000 Catedra Relaţii Internaţionale a lansat prima promoţie de specialişti în domeniu. În 2003 în cadrul Catedrei a fost deschis programul general ,,Masterat în relaţii internaţionale”, iar în 2005 – programul de Doctorat. Ca o continuare a dezvoltării programului de studii la masterat, în anul 2008, au fost iniţiate două programe de master de profesionalizare ,,Studii diplomatice” şi ,,Studii europene”. La moment, ambele programe de studii la masterat se află în proces de acreditare de către Agenţia naţională de asigurare a calităţii în educaţie şi cercetare.

În anul de studii 2001/2002 la Catedră are loc implementarea Sistemului de Credite Academice, iar începînd cu anul 2005 are loc ajustarea sistemului de învăţămînt la criteriile Procesului de la Bologna. În anul 2014, a avut loc procesul de reorganizare, în urma căruia Catedra Relaţii Internaţionale şi Catedra Limbi Moderne aplicate din cadrul FRIŞPA au format Departamentul Relaţii Internaţionale.

O filă a aparate în istoria Departamentului, ţine de procesul de acreditare a specialităţilor (licenţă şi masterat). Astfel, prima acreditare a programului de studiu la licenţă, a fost obţinută în anul 2001. Reacreditarea aceluiaşi program a avut loc în 2006. O mândrie deosebită constituie acreditarea programului la licenţă din 2018, în urma căreia Departamentul Relaţii Internaţionale, a obţinut ,,Diplomă de recunoştinţă în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calităţii şi rezultate excelente obţinute în procesul de evaluare externă a programului de studii superioare în relaţiile internaţionale” acordată de Agenţia naţională de asigurare a calităţii în educaţie şi cercetare. Din acest punct de vedere, Departamentul este una dintre puţinele unităţi de învăţământ superior care are dreptul să pregătească specialişti în domeniul relaţiilor internaţionale în Republica Moldova.

  

Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved