Cadrele didactice ale Departamentului Relaţii Internaţionale

În cadrul Departamentului Relaţii Internaţionale activează specialişti din diverse domenii ale relaţiilor internaţionale. Printre aceştea se enumără foşti miniştri de externe, ambasadorişi diplomaţi, precum şi practicieni, experţi şi reprezentanţi ai mediului academic. Toţi ei, alături de studenţii şi masteranzii specialităţii, fac parte din marea Familie a specialităţii Relaţii Internaţionale din Republica Moldova!În acest context, procesul de studii este asigurat:

 • Membri de bază
 • 6 Doctori habilitaţi;
 • 6 Doctori conferenţiari;
 • 3 doctori;
 • 5 lectori;
 • Membri prin cumul intern
 • Profesori de la Departamentul Științe Politice și Administrative ale Universităţii de Stat din Moldova, care prin aportul său contribuie la dezvoltarea profesioniştilor din domeniul relaţiilor internaţionale (Solcan Alexandru, dr., conf. univ., Decan FRIŞPA; Putina Natalia, dr., l.univ., Prodecan FRIŞPA; Colațchi Angela dr., conf. univ., Bevziuc Victoria dr., l.univ., etc..).
 • Membri prin cumul extern
 • Reprezentanţii instituţiilor de stat de profil, atât din domeniul practic, cât şi a celor mai înalte foruri ştiinţifice din Republica Moldova (Stavila Ion dr., MAEIE; Juc Victor dr., hab., prof. univ., ASM; Sterpu V. dr. l. univ, ASM, etc.)
 • Visitingprofessors
 • Profesori din centrele academice de peste hotare, care prin activitatea sa în cadrul Departamentului, îmbogăţesc şi contribuie direct la formarea unor viziuni moderne în conformitate cu ultimile tendinţe din domeniul realaţiilor internaţionale (Franţa, SUA, etc..).

Membrii de bază ai Departamentului Relaţii Internaţionale

EJOV Cristina

Doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar,

Şef, Departamentul Relaţii Internaţiomale.

Domenii de interes şi cursuripredate: Aspecteleteoretice ale terorismului internaţional (ro, ru, eng), Imaginea statului în relaţiile internaţionale (ro), Factorul religios în relaţiile internaţionale (ru), Sistemele politice Europene (ro, eng), SUA în relaţiile internaţionale contemporane (sec. XXI) (eng), Identitatea europeană: probleme şi strategii actuale (eng), Organizaţiile internaţionale (ru) Securitatea internaţională (ru), Diplomaţia publică a SUA (eng).

e-mail: cristinaejova@gmail.com

TEOSA Valentina

Doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar,

Om Emerit al Republicii Moldova.

Domenii de interes şi cursuripredate:multiculturalismul şi toleranţa în relaţiile internaţionale, strategiile sociale europne, integrarea socială a minorităţilor etnice, aspecte internaţionale şi strategii naţionale de securitate, teoria politică şi filozofia în SUA, conflictele internaţionale, aspecte practice în cercetarea relaţiilor internaţionale.

e-mail: vteosa@yahoo.com

VASILESCU Grigore

Doctor habilitat în filosofie, profesor universitar.

Domenii şi cursuripredate: Filisofia şi istoria filisofiei (l.rom., rusă), Etica Politică (l.rom., rusă), Globalistica (l.rom., rusă), Filosofia problemelor globale contemporane (l.rom., rusă), Întroducere în Studii Europene (l.rom., rusă), Filosofia Unificării Europene (l.rom., rusă), Integrare Europeană (l.rom., rusă),  Metode avansate de analiză politică a Relaţiilor Internaţionale (l.rom., rusă), Istoriografia şi metodologia cercetării relaţiilor internaţionale (l.rom., rusă), Globalistica

e-mail:vasilescugr51@gmail.com

ROMAN Alexandru

Doctor habilitat în istorie, profesor universitar.

Domenii de interes şi cursuripredate: Probleme actuale ale studiilor diplomatice (română), Istoria relaţiilor internaţionale şi Istoria diplomaţiei statului moldovenesc (română, rusă), Istoria Economiei Mondiale (română), Arhivistica (română, rusă).

e-mail:profaroman@gmail.com

ŢÂU Nicolae

Doctor habilitat, professor universitar.

Domenii de interes şi cursuripredate: Diplomaţia economică, Negocieri multilaterale, Serviciul diplomatic şi consular (l. eng)

 e-mail:ntau1@cisr-md.org

SOLOMON Constantin

Doctor habilitat, professor universitar.

Domenii de interes şi cursuri predate: Viaţa politică în Republica Moldova 1991 – 2019, Procese migraţionale din Republica Moldova, Instituţionalizarea şi evoluţia sistemului politic în Republica Moldova, Politica externă a Federaţiei Ruse.

e-mail:c.solomon1948@gmail.com

CEBOTARI Svetlana

Doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar universitar.

Domenii de interes şi cursuripredate: Cooperare regională, Geopolitica, Politica externă a Rpublicii Moldova, Politica externă a Federaţiei Ruse, Politica mondială (ro).

e-mail:svetlana.cebotari@mail.ru

CĂLDARE Gheorghe

Doctor în istorie, conferenţiar universitar.

Domenii de interes şi cursuri predate: Politica externă a Republicii Moldova (ro, ru), Rolul diplomaţiei practice în realizaea politicii externe (ro), Procesul decizional în Uniunea Europeană (ro), Problemele actuale ale politicii externe a Republicii Moldova (ro), Istoria şi bazele diplomaţiei (ro).

e-mail: victorios@mail.ru

TĂRÎŢĂ Orest

Doctor, conferenţiar universitar

Domenii de interes şi cursuri predate: Geopolitica, Integrare europeană, Etica serviciului publica, Comportamentul instituţional, Politologia, Protocol şi ceremonial diplomatic (l. rus. şi eng).

e-mail: orestetarita@yahoo.com

STERCUL Natalia

Doctor în politilogie, conferenţiar universitar.

Domenii de interes şi cursuripredate:Politica externă a Republicii Moldova, Relaţiile moldo-ruse, Relaţiile moldo-ucraineşti, Modernizarea politică  în condiţiile globalizării, Serviciul diplomatic şi consular (l. rus), Politica Mondială (l. rus şi eng.), Sisteme de relaţii internaţionale (l. rus şi eng.), Multiculturalismul european (l. eng.).

e-mail:naliast@gmail.com

EJOV Alexandr

Doctor în științe politice, lector superior.

Domeniu de interes şi cursuripredate:Imaginea statului în relațiile internaționale (ru), Negocieri şi etica diplomatică (ru), Geopolitica (ru), Introducere în relațiile internaționale actuale (ru), Strategii de promovare a branding-ului naţional în contextul european (ro), Protocol și ceremonial diplomatic (ru).

e-mail: alexandrejov80@gmail.com

ROTARU Veronica

Doctor în științe politice, lector conferenţiar.

Domenii de interes şi cursuripredate: Oraganizaţii internaționale (ro),Teoria și practica negocierilor diplomatice (ro), Protocolul și ceremonialul diplomatic (ro), Factorul religios în relațiile internaționale (ro), Diplomația publică și culturală (ro), Analiza interdisciplinară a relațiilor internaționale (ro).

e-mail:veronicafrunza@yandex.ru

BUSUNCIAN Tatiana

Doctor în politologie, lector superior,

Director al Centrului Pro Marshall din Republica Moldova.

Domeniu de interes şi cursuri predate: Securitatea informațională și colaborarea internațională a serviciilor speciale (ro, ru); Administrarea programelor și proiectelor internaționale (ro, ru); Securitatea Internațională: concept și strategii (ro).

e-mail:busuncian@gmail.com

MORARI Cristina

Doctor în ştiinţe politice, lector

Prodecan FRIŞPA USM

Domenii de interes şi cursuri predate:Studii de pace în teoria și practica relațiilor internaționale (l. eng.), Probleme actuale ale UE  (l. rom.), Bazele teoretico-conceptuale ale politicii externe a SUA (l. eng), Teoria relaţiilor internaţionale (l. rom.).

 e-mail:morari.kristina@gmail.com

BUDURINA-GOREACII Carolina

Doctor în ştiinţe politice, lector

Domenii de interes şi cursuri predate: Societate civilă, Drepturile omului, Politica Mondială (ro, en), Teoria şi practica negocierilor diplomatice (en), Istoria şi teoria diplomaţiei (en), Politica externă a Federaţiei Ruse (en), Iniţierea în metodologia cercetării ştiinţifice (en), Teoria și practica comunicării în relațiile internaționale (en), Administrarea proiectelor și programelor internaționale (ro), Istoria relațiilor internaționale (en).

e-mail: carolina.budurina@gmail.com

NICOLAESCU Irina

Lector universitar

Domenii de interes şi cursuri predate: Cultura păcii (română, rusă), SUA și organizațiile internaționale (engleză), Relaţii internaţionale: aspecte etico-culturale (română, rusă), Mişcarea sindicală internaţională: evoluţii şi strategii (română, rusă), Istoria diplomației, Bazele diplomației (română).

 e-mail:nicolaescu_irina@yahoo.com

ILAȘCIUC Andrei

Lector universitar

Domenii de interes şi cursuri predate:Geoeconomia, Geopolitică, Diplomația economică, Diplomaţia energetică, Istoria relaţiilor internaţionale (l. rom şi rus.), Istoria diplomaţiei statului moldovenesc (l. rus.), Globalistica (l. rom.),  Sisteme de relaţii internaţionale (l. rom. şi rus.), Integrare europeană (l. rom.), Serviciul diplomatic şi consular (l. rom.).

e-mail:andrei.ilasciuc@gmail.com

CREȘNIOV Alexei

Lector universitar

Domenii de interes şi cursuri predate: Cooperare regională, Mass media din SUA, Conflictele internaționale, Istoria relaţiilor internaţionale (l.eng), Practica comunicării (l. eng.)

 e-mail: cresniov@gmail.com

STEJARU Selena

Lector universitar

Domenii de interes şi cursuri predate:Politica Mondială (l. eng.), Teoria şi istoria diplomaţiei (l. eng.)

e-mail: selena.stejaru@gmail.com

COJUHARI Irina

Lector universitar

Domenii de interes şi cursuri predate: Integrarea interetnică, Politica identitară, Procesul de formare a valorilor în societăţile contemporane, influienţa informaţională asupra individului în societatea contemporană, Organizaţii international (l. eng.), Sisteme international (l. eng.), Factorul idiologic şi religios în relaţiile international (l. rus.), Iniţierea în metodologia cercetării ştiinţifice în relaţiile internaţionale (l. eng).

e-mail: rinarsunea@mail.ru