Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative

Prezentare

Read More

Conducerea facultății

Read More

Contatcte

Read More

Misiunea Facultăţii

DESPRE FACULTATE

Facultatea de Relații Internaționale, Știinte Politice și Administrative (FRIȘPA) ocupă un loc deosebit în cadrul Universitații de Stat din Moldova. Formarea profesională la facultate vizează pregătirea unor elite în sfera guvernării, în politică şi administraţie, în domeniul managementului public, precum şi în cel privat.  Oferta educaţională a facultăţii este întregită cu programe de studii aprofundate în limbi străine.

Arhitectura studiilor la facultate este axată pe două cicluri, expresie a promovării dimensiunii europene în învăţămîntul superior. 

În prezent la facultate îşi fac studiile circa 600 de studenţi. 

În cadrul facultății activează două departamente :

  • Departament Relaţii Internaţionale – oferă următoarele programe de studiu:

Licență –  specialitatea Relații Internaționale

Masterat – specializările Studii Diplomatice; Studii Europene

  • Departament Ştiinţe Politice și Administrative– oferă următoarele programe de studiu:

Licență –  specialitățile – Politologie și Administrație publică

Masterat –pecializările Analiză și Consiliere Politică; Politici şi Servicii Publice

Astăzi mulţi dintre absolvenţii facultăţii sunt voci distincte în structurile statului şi societăţii civile. În această privinţă pot fi reţinute evoluţii profesionale şi cariere publice extrem de interesante: diplomaţi, deputaţi, lideri de partide, consilieri parlamentari şi guvernamentali, oameni de afaceri, analişti politici, etc.

Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (FRIȘPA) ocupă un loc deosebit în cadrul Universității de Stat din Moldova. Formarea profesională la facultate vizează pregătirea unor elite în sfera guvernării, în politică şi administraţie, în domeniul managementului public, precum şi în cel privat.  Oferta educaţională a facultăţii este întregită cu programe de studii aprofundate în limbi străine.

Arhitectura studiilor la facultate este axată pe două cicluri, expresie a promovării dimensiunii europene în învățământul superior.

În prezent la facultate îşi fac studiile circa 700 de studenţi.

În cadrul facultății activează două departamente :

  • Departament Relaţii Internaţionale – oferă următoarele programe de studiu:

Licență –  specialitatea Relații Internaționale (română, engleză, rusă)

Masterat – specializările Studii Diplomatice; Studii Europene (română, engleză, rusă)

La Departamentul RI activează 30 cadre didactico-ştiinţifice dintre care 26 titulare și angajate prin cumul intern şi 4 prin cumul extern; 70% dețin titluri științifice. Printre ei se enumeră 7 doctori habilitați, profesori universitari; 1 doctor habilitat, conferențiar universitar; 7 doctori, conferențiari universitari; 6 doctori, lectori universitari, 9 magiștri.

Departament Ştiinţe Politice și Administrative – oferă următoarele programe de studiu:

Licență –  specialitățile Politologie și Administrație publică

Masterat –specializările Management Politic și Electoral; Politici şi Servicii Publice; Studii de Securitate Națională

Activează 29 cadre didactice (20 titulari și 9 cumul extern; 93% dețin titluri științifice), dintre care 2 doctori habilitați, profesori universitari; 1 doctor habilitat, conferențiar universitar;  24 doctori în științe (15 conferențiari universitari și 7 lectori universitari); 2 magiștri.

În baza rezultatelor evaluării externe, Consiliul de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decis acreditarea programelor de studii superioare de licență la specialitățile Relații Internaționale , Administrație publică și Politologie  pentru o perioadă de 5 ani.  La ora actuală sunt pregătite Rapoartele de autoevaluare în vederea evaluării externe a programului de licență la specialitatea Politologie și la toate programele de master.

După absolvirea nivelului Licență studenții FRIȘPA au oportunitatea de a se angaja și activa în calitate de:

  • Programul Relații Internaționale: specialist în cadrul structurilor statale de profil, funcţionar public, funcționar în serviciul diplomatic, agent consular, asistent comentator politic, asistent expert analist în structurile statale de profil, în misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova şi ale altor state acreditate în Moldova, consultant în direcţia relaţii externe, responsabil sector protocol în cadrul companiilor străine, cercetător ştiinţific, expert analist în probleme de politică externă şi relaţii internaţionale, consultant în organizaţiile internaţionale și în cadrul programelor ONG, consultant proiecte/programe internaţionale.

Analiza cantitativă a angajării absolvenţilor specialității Relații Internaționale în câmpul muncii înregistrează o rată a angajării de peste 73 % pentru absolvenţii anilor 2012-2020.

  • Programul Politologie: consilier politic în aparatul Parlamentului, Guvernului, Preşedinţia Republicii Moldova, consilier partide politice, funcţionar în diverse instituţii publice şi partide politice, specialist în politici electorale şi tehnologii electorale, consultant proiecte în cadrul programelor ONG şi organizaţiilor internaţionale, politicieni profesionişti şi lideri politici.

Analiza cantitativă a angajării absolvenţilor Politologie în câmpul muncii reliefează o rată a angajării de  80 % pentru absolvenţii anilor 2014-2019.

 

  • Programul Administrație publică: specialist în domeniul organizării activităţii administrative, specialist în domeniul resurselor umane; specialist în domeniul relaţiilor publice, specialist în domeniul organizării şi prestării serviciilor publice, specialist în domeniul documentării administrative, manager de proiecte în administraţia publică, consilier în administraţia publică, referent în probleme administrative, expert în domeniul administraţiei publice.

Analiza cantitativă a angajării absolvenţilor AP în câmpul muncii reliefează o rată a angajării de peste 65,11 % pentru absolvenţii anilor 2012-2015 și de 80,33% pentru absolvenții programelor de master 2014-2019.

Astăzi mulţi dintre absolvenţii facultăţii sunt voci distincte în structurile statului şi societăţii civile. În această privinţă pot fi reţinute evoluţii profesionale şi cariere publice extrem de interesante: diplomaţi, deputaţi, lideri de partide, primari, consilieri parlamentari şi guvernamentali, oameni de afaceri, analişti politici, etc.